Aivovammat minimiin

08.02.2013 12:33 Jarmo Saarela

Viime päivinä on kiinnitetty runsaasti ja aiheestakin huomiota jääkiekossa sattuviin aivovammoihin (kansankielellä aivotärähdys).

Eri osapuolet (SM-liiga, Jääkiekkoliitto, joukkueiden lääkintähenkilöstö hallien omistajat, pelaajat ja pelaajayhdistys jne.) ovat tuoneet julki asiaan liittyviä näkemyksiä - kukin omalta osaltaan.

Suomen Jääkiekkoilijat ry (jääkiekon pelaajayhdistys) on jo usean vuoden ajan pitänyt aivovammojen ehkäisemiseen liittyviä toimia äärimmäisen tärkeänä asiana.

Jääkiekkoon kuuluu oleellisena osana kontaktit ja kovat taklaukset. Tästä johtuen on väistämätöntä, että aivovammoja tulee jatkossakin. Kaikkien jääkiekossa toimivien tulisi kuitenkin yhteistyössä pyrkiä rajoittamaan aivovammojen määrä mahdollisimman vähäiseksi.

Viime aikaisista toimista mainittakoon mm, että pelaajayhdistys oli mukana järjestämässä Suomen Urheilulääkäriyhdistyksen 25.1.2013 organisoimaa seminaaria ”lievät aivovammat urheilussa” – tilaisuuteen oli kutsuttu mm. kaikkien Liiga- ja Mestisjoukkueiden lääkärit. Totean myös, että kevään 2013 kuluessa ”joustolaitatyörymässä” määritellään vaatimukset (standardit ja kriteerit), jotka joustokaukalon tulee jatkossa täyttää.

Alla lista asioita, jotka osaltaan vaikuttavat aivovammojen vähentämiseen:

  1. Joustokaukalot – ainakin kaikkiin  halleihin, joissa pelataan ”ammattijääkiekkoa”.
  2. Pelaajien nykyistä suurempi kunnioitus vastustajaa kohtaan – ohjeena voisi käyttää  seuraavaa ”taklaa vastustajaa siten, kuin toivoisit itseäsi taklattavan”. Taklattavan tulee kantaa entistä enemmän vastuuta omasta turvallisuudesstaan - ei voi olla liian huoleton.
  3. Ammattimainen ja (viimeisen tiedon mukainen ) lääkintähuolto - sisältää mm. testit kaikille pelaajille ennen kauden alkua -  mahdollinen aivovamma  - testit uusitaan ja tuloksia verrataan  ennen aivovammaa saatuihin tuloksiin - tällöin ainakin vältetään tilanne, että pelaaja palasi peliin  liian aikaisin.
  4. Nykyistä käytäntöä merkittävästi ankarammat rangaistukset, jos kyseessä "tahallinen" päähän kohdistunut taklaus. Kurinpitojärjestelmää tulee kehittää, niin että se toimii ehdottoman tasapuolisesti ja on linjassa  aiempien päätösten kanssa.
  5. Seurojen johtamiskulttuurissa pitää  kaikilla tasoilla kiinnittää  eritysitä huomiota siihen, että pelataan "reilua peliä". Pelaajat ovat ulospäin näkyvä osoitus siitä, miten asioihin seurassa suhtaudutaan

Lopuksi haluan todeta, että nyt ei ole selittelyjen ja tekosyiden esittämisen aika – selittelyt eivät paranna yhtäkään aivovammaa – järkevä toiminta sen sijaan voi estää monen aivovamman syntymisen. Kukin miettiköön tahollaan, mitä voisi tehdä asian hyväksi.

Osallistu keskusteluun:

Ainoastaan rekisteröityneet käyttäjät voivat kommentoida artikkeleita.

Kommentit:

  • Ei vielä kommentteja.