Kuvan otsikko Kuvan otsikko

Agenttien rekisteröintijärjestelmä

Säännöt ja sopimukset

Agenttien rekisteröintijärjestelmä

Tapaohjeet

Agenttisopimus (pelaaja/agentti)

Agenttien rekisteröintijärjestelmä luotiin 1990-luvulla ja sitä on uudistettu 1.5.2014 ja 1.10.2005. Sopimusosapuolina ovat Suomen Jääkiekkoilijat ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Jääkiekon SM-liiga Oy ja rekisteröidyt jääkiekkoagentit.

Rekisteröidyille jääkiekkoagenteille järjestetään vuosittain yksi koulutustilaisuus.

Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus nimesi kokouksessaan 22.4.2021 eri sopimusosapuolien esitysten mukaisesti agenttitoiminnan arviointilautakuntaan ajalle 1.5.2021 - 30.4.2023 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa):

Suomen Jääkiekkoilijat ry
Iiro Järvi pj.
(Topi Jaakola)

Rekisteröidyt jääkiekkoagentit
Simo Niiranen
(Mika Rautakallio)

Suomen Jääkiekkoliitto ry
Kimmo Oikarinen
(Matti Nurminen)

Jääkiekon SM-liiga Oy
Arto Järvelä
(Riku Kallioniemi)

Arviointilautakunnan tehtävänä on mm. rekisteröintihakemusten käsitteleminen ja ratkaiseminen, agenttirekisterin ylläpito, rekisteröityjen agenttien valvonta ja kurinpito, agenttitoiminnan tapaohjeiden ja agenttisopimusmallin vahvistaminen sekä suorittaa muut agenttien rekisteröintijärjestelmää koskevassa sopimuksessa mainitut tehtävät.

Arviointilautakunnan toimikausi kestää kaksi pelikautta.

Rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu

Rekisteröintihakemuksen käsittelystä veloitetaan arviointilautakunnan määrittelemä käsittelymaksu, joka vuonna 2020 on 300 €/suomalainen hakija ja 500 €/ulkomaalainen hakija. Hakijan on suoritettava maksu etukäteen ja liitettävä kuitti tai muu selvitys maksun suorittamisesta rekisteröintihakemukseensa.

Hallinnointimaksu

Agentin on suoritettava rekisteröintijärjestelmän ylläpidosta arviointilautakunnan määrittelemä vuosittainen hallinnointimaksu 400 euroa laskua vastaan.

Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus (pdf)

Rekisteröintihakemus (excel)

Rekisteröintihakemus lähetetään sähköpostitse yhteyspäällikkö Iiro Järvelle osoitteeseem iiro.jarvi@sjry.fi seuraavien liitteiden kera:

  • hakijaa koskeva ote luottotietorekisteristä
  • mikäli agenttitoimintaa on tarkoitus harjoittaa yhtiömuodossa, yhtiötä koskeva kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja ote luottotietorekisteristä
  • kuitti tai selvitys rekisteröintijärjestelmän kohdassa 1.6 mainitun käsittelymaksun suorittamisesta. Rekisteröintihakemuksen käsittelystä veloitetaan arviointilautakunnan määrittelemä käsittelymaksu (300 €/suomalainen hakija, 500 €/ulkomaalainen hakija). Hakijan on suoritettava maksu etukäteen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n tilille: 800187-10011524, IBAN: FI6080018710011524.
SJRY