Agenttien rekisteröintijärjestelmä

Säännöt ja sopimukset

Rekisteröintijärjestelmän säännöt

Tapaohjeet

Agenttisopimus (pelaaja/agentti)

Agenttien rekisteröintijärjestelmä luotiin 1990-luvulla ja sitä on uudistettu 1.5.2014 ja 1.10.2005. Sopimusosapuolina ovat Suomen Jääkiekkoilijat ry, Suomen Jääkiekkoliitto ry, Jääkiekon SM-liiga Oy ja rekisteröidyt jääkiekkoagentit.

Rekisteröidyille jääkiekkoagenteille järjestetään vuosittain yksi koulutustilaisuus.

Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus nimesi kokouksessaan 11.4.2019 eri sopimusosapuolien esitysten mukaisesti agenttitoiminnan arviointilautakuntaan ajalle 1.5.2019 - 30.4.2021 seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa):

Suomen Jääkiekkoilijat ry Suomen Jääkiekkoliitto ry
Jarmo Saarela pj. Kimmo Oikarinen
(Iiro Järvi) (Matti Nurminen)
Rekisteröidyt jääkiekkoagentit Jääkiekon SM-liiga Oy
Simo Niiranen Arto Järvelä
(Mika Rautakallio)  (Riku Kallioniemi)

Arviointilautakunnan tehtävänä on mm. rekisteröintihakemusten käsitteleminen ja ratkaiseminen, agenttirekisterin ylläpito, rekisteröityjen agenttien valvonta ja kurinpito, agenttitoiminnan tapaohjeiden ja agenttisopimusmallin vahvistaminen sekä suorittaa muut agenttien rekisteröintijärjestelmää koskevassa sopimuksessa mainitut tehtävät.

Arviointilautakunnan toimikausi kestää kaksi pelikautta.

Rekisteröintihakemuksen käsittelymaksu

Rekisteröintihakemuksen käsittelystä veloitetaan arviointilautakunnan määrittelemä käsittelymaksu, joka v. 2018 on 300,00 eur/suomalainen hakija ja 500,00 eur/ulkomaalainen hakija. Hakijan on suoritettava maksu etukäteen ja liitettävä kuitti tai muu selvitys maksun suorittamisesta rekisteröintihakemukseensa.

Hallinnointimaksu

Agentin on suoritettava rekisteröintijärjestelmän ylläpidosta arviointilautakunnan määrittelemä vuosittainen hallinnointimaksu 400 euroa laskua vastaan.

Rekisteröintihakemus

Rekisteröintihakemus (pdf)

Rekisteröintihakemus (excel)

Rekisteröintihakemus täytetään 1 kappaleena ja se lähetetään Suomen Jääkiekkoilijat ry:lle os. Uutiskatu 2, 00240 Helsinki, seuraavien liitteiden kera (alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä):

  • hakijaa koskeva ote luottotietorekisteristä
  • mikäli agenttitoimintaa on tarkoitus harjoittaa yhtiömuodossa, yhtiötä koskeva kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys ja ote luottotietorekisteristä
  • kuitti tai selvitys rekisteröintijärjestelmän kohdassa 1.6 mainitun käsittelymaksun suorittamisesta. Rekisteröintihakemuksen käsittelystä veloitetaan arviointilautakunnan määrittelemä käsittelymaksu (300 eur/suomalainen hakija, 500 eur/ulkomaalainen hakija). Hakijan on suoritettava maksu etukäteen Suomen Jääkiekkoilijat ry:n tilille: 800187-10011524, IBAN: FI6080018710011524.