Vakuutukset

Pelaajien vakuutus- ja sosiaaliturva

Urheilijoiden sosiaaliturva määriteltiin asetuksella pakolliseksi vuonna 1995. Tämän jälkeen asetusta uudistettiin vuonna 1998. Lain tasolle säännökset otettiin 1.7.2000. Lakia uudistettiin merkittävästi 1.5.2009 voimaan tulleella lailla; Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009).

Työnantaja eli seura vakuuttaa pelaajat pakollisen urheilijaturvan mukaisesti. Pelaajayhdistyksen jäsenyyden myötä pelaajat ovat oikeutettuja vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutukseen, joka kuuluu automaattisesti kaikille Suomessa kirjoilla oleville jäsenille.

Lisäksi Pelaajayhdisyksen kautta on mahdollista ja suositeltevaa hankkia ns. katastrofivakuutus, joka on erittäin kattava ylimääräinen tapaturmavakuutus jääkiekkotapaturmiin. Tämä lisävakuutus kuuluu automaattisesti ulkomailla pelaavien jäsenmaksuun ja kotimaassa kiekkoilevat voivat hankkia sen 150 euron lisämaksulla.

Vapaa-ajan vakuutus (OP-Pohjola)

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus. 

Vakuutuksen numero: 16-459-570-5
Vakuutuksen ottaja: Suomen Jääkiekkoilijat ry, Y-tunnus 0590967-8

Korvaushakemukset 

Katastrofivakuutus (OP-Pohjola 30.9.2013 asti ja LähiTapiola 1.10.2013 alkaen)

Ylimääräinen jääkiekon tapaturmavakuutus ns. "katastrofivakuutus".

Vakuutuksen numero:
OP-Pohjola 06-8625464/5
LähiTapiola 1708049-1

Vakuutuksen ottaja: Suomen Jääkiekkoilijat ry, Y-tunnus 0590967-8.

Korvaushakemukset: 
POHJOLA
LÄHITAPIOLA  Vahinkoilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: henkilovahinko.pirkanmaa(at)lahitapiola.fi. Osoitteeseen voi lähettää myös mahdollisia kysymyksiä tapaturman sattuessa.

Urheilijaturvavakuutus (If Vahinkovakuutusyhtiö)

Työnantajan ottama vakuutus (ns. pakollinen urheilijaturva). Urheilijaturvavakuutuksen korvauspalvelu SM-liigapelaajille puh. 010 191 620.

I Kaikki SM-liigapelaajat ja myös muut Suomessa yli 11.060 euroa/pelikausi 2016-17 ansaitsevat, kaudella 2017-18 raja on 11.190 euroa.

II Muut kotimaassa pelaavat

Vaihtoehtoisesti joko

a) Mestis, vakuutusturva vähintään:

b) muut sarjat, Jääkiekkoliiton määräysten mukaan

Urheilijaturvalain mukainen vanhuuseläkkeen karttuminen

LIIGAPELAAJIEN urheilijaturvavakuutus siirtyi 1.5.2009 alkaen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n hoidettavaksi. Samaan aikaan liigapelaajien vanhuuseläkeasioiden hoito siirtyi Mandatum Lifen hoidettavaksi.

1.5.2009 alkaen vakuutettu (pelaaja) voi tarkistaa Mandatum Lifen Verkkopalvelusta urheilutulon perusteella maksetut vanhuuseläkemaksut. Tämän linkin alta löytyy opastus siitä, kuinka sinun tulee toimia. Ohjeen kohdassa 4, tekstissä todetaan mm., että ..."tai muuttamaan vakuutuksen tietoja". Koska ko. eläkevakuutus on jääkiekkoilijoiden osalta lakisääteinen vakuutus, on vakuutetulla mahdollisuus vain katsoa eläkevakuutuksensa tietoja, mutta ei muuttaa niitä.

Lisätietoja saat tarvittaessa Riitta Jokelaiselta/Mandatum Life: riitta.jokelainen(at)mandatumlife.fi.

Liigapelaajien vanhuuseläkkeet karttuivat 30.4.2009 asti OP-Pohjolaan. OP-Pohjolassa lisätietoja saat tarvittaessa Leo Vauramolta puh. 010 252 7980, leo.vauramo(at)op.fi

 

MESTIS-PELAAJIEN urheilijaturvavakuutus on hoidettu If Vahinkovakuutusyhtiössä ajalla 1.5.2009 – 30.4.2016. Edellä mainitulta ajalta vanhuuseläkkeet on hoidettu Mandatum Life:ssa.

Kaudesta 2016-2017 alkaen, eli 1.5.2016 lähtien, on Mestis-pelaajien urheilijaturvavakuutus hoidettu OP-Pohjolassa, kuten myös vanhuuseläkkeisiin liittyvät asiat.

Lisätietoja saat tarvittaessa:
Riitta Jokelainen/Mandatum Life, riitta.jokelainen(at)mandatumlife.fi
Leo Vauramo/OP-Pohjola, puh. 010 252 7980, leo.vauramo(at)op.fi