Vakuutus Vakuutus

Vakuutukset ja vanhuuseläke

Vakuutukset

Pelaajien vakuutus- ja sosiaaliturva

Urheilijoiden sosiaaliturva määriteltiin asetuksella pakolliseksi vuonna 1995. Tämän jälkeen asetusta uudistettiin vuonna 1998. Lain tasolle säännökset otettiin 1.7.2000. Lakia uudistettiin merkittävästi 1.5.2009 voimaan tulleella lailla; Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009).

Työnantaja eli seura vakuuttaa pelaajat pakollisen urheilijaturvan mukaisesti. Pelaajayhdistyksen jäsenyyden myötä pelaajat ovat oikeutettuja vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutukseen, joka kuuluu automaattisesti kaikille Suomessa kirjoilla oleville jäsenille.

Vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutus/SJRY (OP-Pohjola)

Pelaajayhdistyksen jäsenyyteen kuuluu vapaa-ajan tapaturmavakuutus, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Vakuutus koskee vakinaisesti Suomessa kirjoilla olevia jäseniä.

Vakuutus korvaa (ilman omavastuuta) vapaa-aikana sattuvien tapaturmien osalta:

 • vamman hoitokuluja enintään 9 000 euroa
 • haittakorvauksena haitta-asteesta riippuen enintään 50 000 euroa
 • kuolintapauskorvauksena 17 000 euroa
 • fysikaalinen hoito (enintään 1 jakso, johon voi sisältyä 10 hoitokertaa vamman leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen)

Huom! Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei ole matkavakuutus, vaan se kattaa ainoastaan tapaturmasta aiheutuvat kulut (ei esim. matkalla sairastumista, matkan peruuntumista tms.). Matkaa varten kannattaa hankkia erillinen matkavakuutus.

Vakuutus on voimassa kauden päättymisen jälkeen 30.9. saakka (vakuutuskausi 1.10.-30.9.). 
Huom! Ensimmäisen kerran vakuutuksen alle tulevien jäsenten vakuutus on voimassa 1.8. (kuluva vuosi) - 30.9. (seuraava vuosi), kuitenkin aikaisintaan liittymispäivästä lähtien.

Tapaturman sattuessa:
Mikäli kyseessä on uusi vahinko etkä ole ollut hoidossa aiemmin tapaturmaan liittyen, ota yhteys Pohjola Terveysmestari -palveluun. Tavoitat terveysmestarit puh. 0100 5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksen kautta: lataa sovellus tästä. Palvelu on avoinna joka päivä 7-23. Terveysmestari ohjaa sinut sopivaan hoitoon etälääkärille tai lähimpään Pohjola Sairaalaan tai Pohjola Vakuutuksen kumppanin vastaanotolle. Lue lisää tästä. Palveluaikojen ulkopuolella ja akuuteissa kiiretapauksissa voit hakeutua mihin tahansa lääkäriin tai sairaalaan saadaksesi ensiapua.

Jos kyseessä on vanha tapaturma, jonka johdosta hakeudut itse Pohjola Sairaalaan, saat vahinkoasiasi hoidettua Pohjola Vakuutuksen korvauspisteellä tai saat vahinkoasiasi alulle vahinkoilmoituksen täyttämällä. Mikäli vahinkosi ei ole korvattava, niin hoitokulut tulevat sinulle maksettavaksi. Lue lisää tästä.

Jos olet loukannut itsesi ja ollut aiemmin hoidossa tapaturmaan liittyen ja olet hakeutunut itse lääkäriin tai olet jo käynyt hoidossa muualla kuin Pohjola Sairaalassa, maksa lääkärikulut ensin itse ja tee sitten vahinkoilmoitus OP-mobiilissa tai OP:n verkkopalvelussa. Lue lisää tästä. Voit täydentää vahinkoilmoitusta tarvittaessa myöhemmin.

Sinun ei tarvitse lähettää kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden ajan. Pohjola Vakuutus pyytää niitä tarvittaessa. Voit ilmoittaa lisäkuluja olemassa oleviin vahinkoihin OP:n verkkopalvelussa.

Ilmoita korvaushakemuksessa:
Vakuutuksen numero:  16-459-570-5
Vakuutuksen ottaja:  Suomen Jääkiekkoilijat ry, Y-tunnus 0590967-8
 
Sinun ei tarvitse lähettää kuitteja tai muita asiakirjoja, mutta pidä ne tallessa puolen vuoden ajan. OP kysyy niitä tarvittaessa.

 

Katastrofivakuutus/SJRY (OP-Pohjola 1.10.2021 alkaen)

Tästä vakuutuksesta saat lisätietoa ottamalla yhteyden Pelaajayhdistyksen toimistoon

 

Katastrofivakuutus/SJRY (LähiTapiola 30.9.2021 asti)

Ylimääräinen jääkiekon tapaturmavakuutus ns. "katastrofivakuutus".

 • korvaa jääkiekossa (pelit, harjoitukset jne.) sattuvien tapaturmien osalta (ilman omavastuuta)
 • haittakorvauksena haitta-asteesta riippuen enintään 130 000 euroa
 • kuolintapauskorvauksena 2 000 euroa
 • voimassa kaikkialla maailmassa
 • vakuutus on voimassa 30.9.2021 asti (vakuutuskausi 1.10.–30.9.)

Huom.! Haittakorvaus voidaan myöntää aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Korvaushakemus on jätettävä LähiTapiolaan viim. kolmen vuoden sisällä tapaturmasta. Jos on epäilys, että tapaturmasta voi seurata pysyvä haitta, kannattaa korvaushakemus tehdä jo vuoden kuluessa, jolloin voi samalla ilmoittaa, että vakuutettu toimittaa lääkärinlausunnot myöhemmin (tällöin ei ainakaan korvaushakemuksen jättämisaika ylity!).

Ilmoita korvaushakemuksessa:
Vakuutuksen numero:  LähiTapiolan vakuutusnro 1708049-1
Vakuutuksen ottaja:  Suomen Jääkiekkoilijat ry, Y-tunnus 0590967-8.

Korvaushakemukset: 
LÄHITAPIOLA Vahinkoilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: henkilovahinko.pirkanmaa(at)lahitapiola.fi. Osoitteeseen voi lähettää myös mahdollisia kysymyksiä tapaturman sattuessa. Puh.nro LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiöön on 03 3391 1200, os. Rautatienkatu 10, 33100 Tampere.

 

Huom! Haittakorvaus voidaan myöntää aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Korvaushakemus on jätettävä LähiTapiolaan viim. kolmen vuoden sisällä tapaturmasta. Jos on epäilys, että tapaturmasta voi seurata pysyvä haitta, kannattaa korvaushakemus tehdä jo vuoden kuluessa, jolloin voi samalla ilmoittaa, että vakuutettu toimittaa lääkärinlausunnot myöhemmin (tällöin ei ainakaan korvaushakemuksen jättämisaika ylity!).

 

Urheilijaturvavakuutus

Työnantajan ottama vakuutus (ns. pakollinen urheilijaturva pelaajille, joiden palkka vähintään 12 090 €/pelikausi 2022–2023). 


SM-liigapelaajat (If Vahinkovakuutusyhtiö)

 • tapaturmaeläke (85 % palkasta 125 920 € asti / kausi 2022–-2023)
 • sairaanhoitokulut (ei ylärajaa, ei omavastuuta)
 • kuntoutus - uudelleen koulutus
 • perhe-eläke
 • vanhuuseläke
 • jne…
 • Urheilijaturvavakuutuksen korvauspalvelu SM-liigapelaajille puh. 010 191 620.


Mestis-pelaajat ja Jokerit (Mestis/OP-Pohjola 1.5.2016 alkaen, sitä ennen If Vahinkovakuutusyhtiö. Jokerit/OP-Pohjola 1.5.2014 alkaen)
 

Vakuutusturva vähintään:

 • hoitokulut (max. 15 000 euroa, ylimenevä osa korvataan SJRY:n ja Jääkiekkoliiton erillissopimuksen mukaan)
 • haittakorvaus (max. 30 000 euroa)
 • kuolema (8 500 euroa)

Muut sarjat

Jääkiekkoliiton määräysten mukaan.

Urheilijaturvalain mukainen vanhuuseläkkeen karttuminen

LIIGAPELAAJIEN urheilijaturvavakuutus siirtyi 1.5.2009 alkaen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n hoidettavaksi. Samaan aikaan liigapelaajien vanhuuseläkeasioiden hoito siirtyi Mandatum Lifen hoidettavaksi.

1.5.2009 alkaen vakuutettu (pelaaja) voi tarkistaa Mandatum Lifen Verkkopalvelusta urheilutulon perusteella maksetut vanhuuseläkemaksut. Tämän linkin alta löytyy opastus siitä, kuinka sinun tulee toimia. Ohjeen kohdassa 4, tekstissä todetaan mm., että ..."tai muuttamaan vakuutuksen tietoja". Koska ko. eläkevakuutus on jääkiekkoilijoiden osalta lakisääteinen vakuutus, on vakuutetulla mahdollisuus vain katsoa eläkevakuutuksensa tietoja, mutta ei muuttaa niitä.

Lisätietoja saat tarvittaessa Riitta Jokelaiselta/Mandatum Life: riitta.jokelainen(at)mandatumlife.fi, puh. 010 516 7492.

Liigapelaajien vanhuuseläkkeet karttuivat 30.4.2009 asti OP-Pohjolaan. OP-Pohjolassa lisätietoja saat tarvittaessa puh. 010 252 3400, op-ryhmaelake(at)op.fi.

MESTIS-PELAAJIEN vanhuuseläkkeet on hoidettu 1.5.2016 lähtien OP-Pohjolassa. Ajalla 1.5.2009 – 30.4.2016 vanhuuseläkkeet hoidettiin Mandatum Life:ssa ja sitä ennen OP-Pohjolassa.

Lisätietoja saat tarvittaessa:

Riitta Jokelainen/Mandatum Life, riitta.jokelainen(at)mandatumlife.fi, puh. 010 516 7492
OP-Pohjola, puh. 010 252 3400, op-ryhmaelake(at)op.fi

SJRY