SJRY:n strategia vuosille 2022–2026

SJRY:n strategia vuosille 2022–2026

Suomen Jääkiekkoilijat ry on tehnyt yhdistykselle strategian, joka on ulottuu vuoteen 2026 saakka.

---------------------------------------------------------------

TAUSTA

Tämän vuoteen 2026 tähtäävän strategian on tehnyt Suomen Jääkiekkoilijat ry:n hallitus. Strategiatyötä varten arvioitiin aluksi pelaajan toimintaympäristöön vaikuttavia muutosvoimia. Arvioinnissa hyödynnettiin Jääkiekkoliiton strategiatyöhön tehtyä laajaa jääkiekon toimintaympäristöanalyysia. Pelaajakyselyillä miesten ja naisten Liigan sekä Mestiksen pelaajille keväällä 2022 tarkennettiin strategian valintoja.

Strategia ohjaa SJRY:n hallituksen päätöksentekoa ja yhdistyksen toimihenkilöiden operatiivista toimintaa. Vuosittain toimintasuunnitelmassa määritellään, miten strategian tavoitteita edistetään. Toimintakertomuksissa arvioidaan toimintasuunnitelman ja strategian tavoitteiden toteutumista. Tarvittaessa strategiaa voidaan päivittää strategiakauden aikana.

Strategiassa on kolme osaa

1. Missio: Kertoo ydintehtävämme, miksi Pelaajayhdistys on olemassa
2. Arvot: Ohjaavat läpileikkaavasti kaikkea toimintaamme ja helpottavat tekemään valintoja eri vaihtoehtojen välillä
3. Painopisteet: Painopisteet ovat strategiakauden toiminnan päämääriä, jotka vaikuttavat käytettävissä olevien resurssien kohdentamiseen. 
 

ARVOT

Vastuullisuus
Edistämme turvallista ja kestävää jääkiekko- ja urheilukulttuuria. Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä jääkiekossa sekä koko urheilussa. Olemme luottamuksen arvoisia. Kunnioitamme jäsenen yksityisyyttä ja tietoturvaa.

Jäsenen asialla
Tekomme koituvat jäsenten parhaaksi. Kuulemme jäseniä ja heidän ääni kuuluu kauttamme. Olemme pelaajille suojakilpi, joka tarvittaessa ottaa iskuja vastaan. Ennaltaehkäisemme ongelmien syntymistä. Autamme jokaista jäsentä, kun avulle on tarvetta.

Avoimuus
Viestimme avoimesti ja rehellisesti. Hallintomme on läpinäkyvä. Olemme avoimia yhteistyölle ja uusille ratkaisuille.

 

PAINOPISTE: Pelaajan ääni kuuluu ja vaikuttaa

Tavoitteet

1. Jäsenten ääni = Pelaajayhdistyksen ääni
2. Pelaajien ääni kuuluu aidosti ja on vaikuttava niin jääkiekkoyhteisössä kuin koko yhteiskunnassa
3. Pelaajayhdistys on jäsenelle helposti lähestyttävä ja kuunteleva kumppani
4. Tieto kulkee tehokkaasti Pelaajayhdistyksen sisällä

 

PAINOPISTE: Työehdot ja työturvallisuus ovat priimakunnossa

Tavoitteet

1. Neuvotellut yleissopimus ja pelaajasopimus takaavat jokaiselle hyvät vähimmäistyöehdot
2. Jäsen saa tuen työelämän ongelma- ja kiistatilanteisiin - tarpeen mukaan käytämme oikeudellista apua
3. Pelaajayhdistys valvoo pelaajien etua suhteessa sarjajärjestäjään, seuraan ja liittoon
4. Työnantajat huolehtivat työturvallisuudesta ja työsuojelusta, myös henkisellä puolella
5. Pelaajia kohdellaan työssään yhdenvertaisesti - kiusaaminen ja häirintä ei ole hyväksyttävää

 

PAINOPISTE: Peliuran päätös ei ole taloudellinen ja henkinen kriisi

Tavoitteet

1. Pelaajan työttömyys-, tapaturma- ja eläketurva ovat nykyistä parempia
2. Kaksoisura (urheilu & opiskelu/työ) on mahdollinen ja siihen kannustetaan
3. Urheilijatulon rahastointia koskeva lainsäädäntö antaa joustoa pelaajien tarpeita vastaavasti
4. Urheilijaturva ja vakuutusturva ovat ajan tasalla
5. Jäsen saa Pelaajayhdistykseltä tukea vakuutuskorvauksia koskeviin kiistoihin
 

PAINOPISTE: Jääkiekkoilijan ammatti on arvostettu

Tavoitteet

1. Jääkiekon, seurojen ja pelaajien imago on hyvä
2. Peliuran tuomaa kokemusta ja osaamista arvostetaan työmarkkinoilla
3. Urheilijan tutkinnon kautta jääkiekkoilijan ammatti on laajemmin tunnustettu
4. Jääkiekkoilijan sosioekonominen asema on vastaava muiden työntekijöiden kanssa
5. Pelaaja voi omalla henkilöbrändillään luoda tuloja ja pohjaa peliuran jälkeiselle ajalle

 

PAINOPISTE: Jääkiekkoilijan ura on houkutteleva naisille ja tytöille

Tavoitteet

1. Naisten jääkiekkoa arvostetaan konkreettisella tavalla jääkiekkoyhteisössä
2. Naisten Liigan ja maajoukkueen pelaajat ovat Pelaajayhdistyksen jäseniä
3. Pelaajayhdistys tuo pelaajien näkemyksen naisten jääkiekon kehittämiseen
4. Naisten Liigassa on Pelaajayhdistyksen neuvottelemat yleissopimus ja pelaajasopimus
5. Naisten maajoukkueella on Pelaajayhdistyksen neuvottelema pelaajasopimus

 

PAINOPISTE: Pelaajayhdistys on jäsentensä vahva yhteisö

Tavoitteet

1. Pelaajien järjestäytyminen antaa vahvan mandaatin Pelaajayhdistyksen vaikuttamiselle 
2. Pelaajayhdistys ja sen toiminta on tunnettua
3. Jäsenten ääni vaikuttaa vahvasti jääkiekkoyhteisössä
4. Pelaajayhdistyksen jäsenpalvelut ja -edut tuovat jäsenelle aitoa lisäarvoa
5. Varainhankinta ja verkostoituminen tuovat lisäresursseja Pelaajayhdistyksen toiminnalle


Takaisin uutisiin »
SJRY