Pääkuva Säätiö Pääkuva Säätiö

Säätiö

Suomen Jääkiekkoilijat ry:n puitteissa toimii vuonna 1982 perustettu Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea nykyisten ja entisten jääkiekkoilijoiden koulutusta sekä sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia ja apurahoja.

Hallitus vuosille 2021 ja 2022

Sinuhe Wallinheimo (puheenjohtaja), Topi Jaakola, Matias Loppi, Erkki Rajamäki, Teemu Ramstedt ja Harri Tikkanen.

Varajäsenet: Arttu Luttinen, Jani Nieminen, Lennart Petrell ja Jukka Voutilainen.

Lisäksi Jarmo Saarela (asiamies).

Urheilijarahasto

Säätiö hallinnoi valtiovarainministeriön hyväksymänä tahona jääkiekkoilijoiden urheilijarahastoa, johon jääkiekkoilijat lainsäädännön sallimalla tavalla voivat siirtää urheilemisella ansaitsemiaan tuloja käytettäväksi urheilu-uran jälkeen.

Juhlarahastot

Suomen Jääkiekkoilijat ry hallinnoi säätiön alaisuudessa olevia juhlarahastoja (8 kpl), joista rahastonhaltijoiden suosituksesta säätiön hallitus jakaa vuosittain avustuksia tai stipendejä juhlarahastojen säännöissä määriteltyjen kriteerien mukaan.

Rahastointi

Obsido Oy on vastannut 1.1.2006 lähtien Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön hallinnoiman Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston sijoitustoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista, yleisestä kehittämisestä sekä riskienhallinnasta yhteistyössä säätiön hallituksen ja säätiön kulloisenkin varainhoitajan kanssa. Obsido Oy on vastannut 1.7.2010 alkaen Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston sijoitustoiminnasta.

Obsido Family Office Oy vastaa Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston osuusrekisterin ylläpidosta (pelaajien omistukset, merkinnät, siirrot ja nostot) sekä rahaston arvonlaskennasta.

Ilmoitusmenettelystä ja pelaajien rahasto-osuuksien määristä lisätietoa Obsidon assistant controllerilta Katariina Nivalalta, puhelin 050 433 5710 ja sähköposti katariina.nivala(at)obsido.fi.

Rahaston sijoituksista lisätietoa osaa kertoa Obsidon salkunhoitaja Juho Appel, puhelin 040 701 3730 ja sähköposti juho.appel(at)obsido.fi.

Omia tietojasi pääset tarkistamaan osoitteesta: www.obsido.fi

Säännöt

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön säännöt

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön alaisen urhelijarahaston säännöt.pdf

SJRY