Pääkuva Säätiö Pääkuva Säätiö

Säätiö

Suomen Jääkiekkoilijat ry:n puitteissa toimii vuonna 1983 perustettu Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea nykyisten ja entisten jääkiekkoilijoiden koulutusta sekä sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myöntää avustuksia ja apurahoja.

Hallitus vuonna 2024

Harri Tikkanen (puheenjohtaja)
Ville Varakas (varapuheenjohtaja)
Jesper Mattila
Matias Loppi
Matti Lamberg
Marko Pöyhönen
Tapio Laakso

Asiamies: Risto Kauppinen

Urheilijarahasto

Säätiö hallinnoi valtiovarainministeriön hyväksymänä tahona jääkiekkoilijoiden urheilijarahastoa, johon jääkiekkoilijat lainsäädännön sallimalla tavalla voivat siirtää urheilemisella ansaitsemiaan tuloja käytettäväksi urheilu-uran jälkeen.

Juhlarahastot

Suomen Jääkiekkoilijat ry hallinnoi säätiön alaisuudessa olevia juhlarahastoja (8 kpl), joista rahastonhaltijoiden suosituksesta säätiön hallitus jakaa vuosittain avustuksia tai stipendejä juhlarahastojen säännöissä määriteltyjen kriteerien mukaan.

Rahastointi

Obsido Oy on vastannut 1.1.2006 lähtien Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön hallinnoiman Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston sijoitustoiminnasta, tiedottamisesta, markkinoinnista, yleisestä kehittämisestä sekä riskienhallinnasta yhteistyössä säätiön hallituksen ja säätiön kulloisenkin varainhoitajan kanssa. Obsido Oy on vastannut 1.7.2010 alkaen Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston sijoitustoiminnasta.

Obsido Family Office Oy vastaa Jääkiekkoilijoiden urheilijarahaston osuusrekisterin ylläpidosta (pelaajien omistukset, merkinnät, siirrot ja nostot) sekä rahaston arvonlaskennasta.

Ilmoitusmenettelystä ja pelaajien rahasto-osuuksien määristä lisätietoa Obsidon assistant controllerilta Sini-Maria Taipaleelta, puhelin 045 631 1345 ja sähköposti sini-maria.taipale(at)obsido.fi.

Rahaston sijoituksista lisätietoa osaa kertoa Obsidon salkunhoitaja Juho Appel, puhelin 040 701 3730 ja sähköposti juho.appel(at)obsido.fi.

Omia tietojasi pääset tarkistamaan osoitteesta: www.obsido.fi

Säännöt

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön säännöt

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatineditämissäätiön alaisen urheilijarahaston säännöt 2022.pdf

SJRY