Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös

Agenttitoiminnan arviointilautakunnan päätös

Agenttitoiminnan arviointilautakunta (kurinpitoasia) antoi 1.2.2010 päätöksen Oulun Kärpät Oy:n kantelusta koskien agentti Ilkka Larvan toimintaa.

Agenttien arviointilautakunta antaa kurinpitoseuraamuksena agentti Ilkka Larvalle huomautuksen sekä määrää hänen maksettavakseen rikemaksun, jonka suuruudeksi määrätään hallinnointimaksun viisinkertainen määrä, yhteensä tuhatviisisataa euroa (1.500 eur).

Tässä päätös ja välipäätös kokokonaisuudessaan.

Mahdolliset lisätiedustelut:

Päätös ja välipäätös: Juha Viertola puh. 050 64 222

Eriävä mielipide: Jarmo Saarela puh. 040 546 5017


Takaisin uutisiin »
SJRY