Erioikeudet taattava jatkossakin urheilukoulun urheilijoille

Erioikeudet taattava jatkossakin urheilukoulun urheilijoille

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi tammikuussa 2015, että ammattiurheilijoiden lyhyt palvelusaika on ongelmallinen varusmiesten yhdenvertaisen kohtelun kannalta.

Pääesikunta on reagoinut  asiaan ja ilmoittanut muuttavansa Urheilukoulun toimintaa ohjaavaa asiakirjaa. Tarkkaa tietoa mahdollisista muutoksista ei ole vielä käytännön tasolta saatavissa.

Miksi erivapaudet tulee säilyttää?

Ammattiurheilijoiden erivapauksien merkittävin peruste on se, että nykyisellään palvelusajankohta osuu urheilu-uran kannalta erittäin keskeiseen ajanjaksoon. Eittämätön tosiaasia on se, että varusmiespalveluksen suorittaminen kevennettynäkin on urheilu-uran kannalta todella merkittävä haitta.

Puolustusvoimien  lienee pakko tavalla tai toisella ”päivittää” ohjeistoaan, mutta uskon ja luotan, että muutokset kyetään toteuttamaan siten, että niistä ei aiheudu lisähaittaa urheilijan urheilu-uralle – jo  yksikön nimi Urheilukoulu velvoittaa huomioimaan urheilijat erikoisryhmänä.

Tasa-arvo sinällään on hieno ja tärkeä periaate, sen varjolla ei kuitenkaan saa toimia niin, että toiminta johtaisi epäoikeudenmukaisuuteen.

Viime päivinä  ko. asia on nostattanut kiivaitakin tunteita. Olympiakomitean, lajiliittojen ja eri urheilujärjestöjen tulisi yhteistuumin Urheilukoulun kanssa toimia jatkossa siten, että varusmiespalveluksen suorittaminen sujuisi joustavasti ja aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa urheilijalle.

 

Mahdolliset lisätiedot:

 

SUOMEN HUIPPU-URHEILIJOIDEN UNIONI RY (SHU)

Jarmo Saarela
Puheenjohtaja
Uutiskatu 2, 00240 Helsinki, Finland
tel. +358 9 621 6322
cell. +358 40 546 5017
fax. +358 9 621 6373
jarmo.saarela(at)sjry.fi
www.sjry.fi

 

 

Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni (SHU) on suomalainen ammatti- ja huippu-urheilijoita edustavien yhdistysten kattojärjestö. SHU perustettiin vuonna 2002, ja marraskuussa 2012 SHU liittyi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n viralliseksi jäsenliitoksi. SHU:n tehtävänä on huippu-urheilijoiden yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja koulutuksellisten etujen ajaminen.

SHU muodostuu neljästä palloilulajien pelaajayhdistyksestä sekä yksilöurheilijoita edustavasta yhdistyksestä. SHU:n puheenjohtajana toimii Suomen Jääkiekkoilijat ry:n toiminnanjohtaja Jarmo Saarela. Jäseniä SHU:ssa on noin 2 500.

 

 


Takaisin uutisiin »
SJRY