Jääkiekkopelaajien terveydentilaan liittyvä tiedottaminen

Jääkiekkopelaajien terveydentilaan liittyvä tiedottaminen

Pelaajien terveystietojen käsittelyohje 16.9.2013                                                                                                        

Nämä ohjeet on laadittu Liigan, Jääkiekkoliiton ja pelaajayhdistyksen kesken selventämään Liigan osakasjoukkueiden ja Jääkiekkoliiton maajoukkueiden ja jäsenseurojen alaisten joukkueiden kaikkien toimihenkilöiden viestintää koskien pelaajien terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiassa toimivaltaansa kuuluvaa ohjausta. Ohjeet koskevat lisäksi Liigan puolesta ottelutapahtumissa operoivia toimihenkilöitä mukaan lukien tuomarit, otteluvalvojat sekä muut kilpailutoimintaan liittyvät henkilöt. Ohjeet eivät ole kattavia edes Liigan sisäisesti, eivätkä miltään osalta ohita potilastietoja koskevia lakeja tai alemmanasteisia säännöksiä. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskee erityinen laissa määritetty potilastietoja koskeva salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Ohjeistus on laadittu kaudelle 2013/14 ensimmäistä kertaa ja sitä tullaan päivittämään tarpeen mukaisesti, mahdollisesti liittämään osaksi Liigassa noudatettavia Kilpailusääntöjä.

 

1.  Pelaajien terveystietojen luovuttaminen tiedotusvälineille

Seuran toimihenkilö ei voi kertoa kolmansille osapuolille pelaajan terveydentilaan liittyviä tietoja muutoin kuin pelaajan tapauskohtaisella suostumuksella.

Pelaajan voidaan kertoa olevan poissa pelaavasta kokoonpanosta terveydellisistä syistä (loukkaantuminen/ sairastuminen). Tarvittaessa voidaan arvioida pelaajan oletettu paluuaika kokoonpanoon.

Pelaajalla on itsellään oikeus kertoa terveydentilastaan.

2.  Pelaajien terveystietojen luovuttaminen kurinpitomenettelyyn

Pelaajan ollessa osallisena sellaisessa pelitilanteessa joka johtaa kurinpitokäsittelyyn, kohdassa 1 esitetyt pääperiaatteet ovat voimassa.

Mikäli kurinpitäjä erikseen tiedustelee sellaista terveydentilaan liittyvää seikkaa, jolla saattaa olla merkitystä kurinpitokäsittelyssä, tulee lupa tietojen luovuttamiseen tässäkin tapauskohtaisesti erikseen kysyä asianosaiselta pelaajalta tai hänen edustajaltaan (pelaajan agentti). Erikseen todetaan, että sellainen seuran toimihenkilö, joka ammattinsa puolesta saa tietoonsa pelaajan terveydentilaan liittyviä seikkoja, (esimerkiksi pelaajalta itseltään) ei saa luovuttaa tietoa eteenpäin ilman mainittua lupaa. Lupaa kysyttäessä pelaajalle on kerrottava luovutettavien terveystietojen käyttötarkoitus ja lisäksi pelaajalle on kerrottava missä laajuudessa tietoja luovutetaan kurinpitäjälle. Kirjallisesti lupaa ei tarvitse kysyä.

3.  Pelaajien terveystietojen luovuttaminen valmentajille

Valmentaja on oikeutettu teettämään sellaisia pelaajan terveydentilaan liittyviä selvityksiä, jotka liittyvät pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Valmentajalla on pelaajan suostumuksella oikeus saada terveydenhuoltohenkilöstöltä sellaista tietoa, joka oleellisesti liittyy pelaajan kykyyn harjoittaa ammattiaan. Myös tietojen luovuttamiseen edelleen tarvitaan pelaajan suostumus.

 4.  Pelaajien terveystietojen luovuttaminen seuran muille toimihenkilöille

Kohdassa 1 määritellyt periaatteet ovat voimassa.

Seuran henkilöstöasioita ja palkanmaksua hoitavalla toimihenkilöllä on työantajan oikeudet pyytää ja tarkastella pelaajan terveydentilaan liittyviä todistuksia (A-todistus, B-lausunto, E-lausunto) palkanmaksuun, Kela-korvauksiin ja vakuutusyhtiön maksaman korvauksen hakemista varten. Tietojen saamiseen tai eteenpäin luovuttamiseen tarvitaan pelaajan suostumus.

 

Lisätietoja:

Suomen Jääkiekkoilijat ry
Toiminnanjohtaja Jarmo Saarela
jarmo.saarela(at)sjry.fi  
p. 040 546 5017

Jääkiekon SM-liiga Oy
Yhteysjohtaja Jarmo Koskinen
jarmo.koskinen@sm-liiga.fi
p. 040 527 8116

                                                           


Takaisin uutisiin »
SJRY