Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) 31.10.2019 antama kieltopäätös koskien Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja sen osakkaina olevien liigaseurojen välistä sopimusta pelaajahankintojen rajoittamisesta ja harjoitusottelukiellosta Jokereiden kanssa

Kilpailu- ja Kuluttajaviraston (KKV) 31.10.2019 antama kieltopäätös koskien Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja sen osakkaina olevien liigaseurojen välistä sopimusta pelaajahankintojen rajoittamisesta ja harjoitusottelukiellosta Jokereiden kanssa

 

Suomen Jääkiekkoilijat ry (Pelaajayhdistys) teki KKV:lle 31.3.2017 toimenpidepyynnön  SM-liigan ja sen osakkaina olevien liigaseurojen sopimuksesta, jonka mukaan "ne Jokerien pelaajat, joilla on sopimus kauden alkaessa Jokereiden kanssa, eivät voi tehdä sopimusta yhdenkään liigajoukkueen kanssa ko. kaudella, ei vuokrapelaajina tai ns. ulkomaalaisen joukkueen kautta".

Pelaajayhdistyksen näkemyksen mukaan ym. sopimus on lainvastainen. Ennen toimenpidepyynnön tekemistä (kevät 2017) Pelaajayhdistys ehdotti SM-liigalle tuloksetta, että se lopettaisi sopimuksen mukaisen toiminnan.

- Ammattijääkiekkoilijoiden oikeusturvan ja ammatin harjoittamisen varmistamiseksi olimme pakotettuja tekemään 31.3.2017 KKV:lle toimenpidepyynnön, Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela toteaa. (KKV oli ottanut oma-aloitteisesti asian tutkittavakseen jo ennen Pelaajayhdistyksen toimenpidepyyntöä).

- Pelaajayhdistys on tyytyväinen KKV:n nyt antamaan, hyvin perusteltuun päätökseen. On kuitenkin todella harmillista, että asian käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan, yli 2,5 vuotta. Moni ammattijääkiekkoilija olisi voinut päätyä toisenlaisiin ratkaisuihin, mikäli liigaseuroilla ei olisi ollut ko. keskinäistä sopimusta, jatkaa Jarmo Saarela.

- Pelaajayhdistykselle riittää se, että sopimuksen mukainen toiminta kielletään ja että se myös käytännössä toteutuu, eikä uusia vastaavia sopimuksia tehdä, lopettaa Saarela.

Pelaajayhdistyksen asiassa käyttämän kilpailuoikeudellisen asiantuntijan Matti Huhtamäen mukaan KKV:n päätös on oikeudellisesti sisällöltään vallitsevan kilpailulainsäädännön mukainen ja siten myös odotetunlainen. Tarkemmin ottaen KKV on määrännyt SM-liigan ja liigaseurat lopettamaan kilpailulain 5 §:n ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan vastaisen menettelyn, jolla rajoitetaan sellaisten pelaajien hankintaa, joilla on kauden aikana ollut sopimus Jokerit Hockey Club Oy:n kanssa sekä kielletään seuraavaa kautta koskevien lainasopimusten teko ja harjoitusotteluiden pelaaminen Jokereiden kanssa. Päätöksen mukaan SM-liigan ja liigaseurojen on lopetettava em. kielletty menettely välittömästi ja KKV on asettanut tämän kiellon ja lopettamismääräyksen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, jonka suuruus on 75 000 euroa kutakin asianosaista kohden.

SM-liiga ja liigaseurat ovat KKV:n antaman päätöksen oikeudellisen arvion mukaan rikkoneet kilpailulain 5 §:ää ja SEUT 101 artiklan 1 kohtaa nyt kielletyllä menettelyllään. KKV:n mukaan SM-liigan ja liigaseurojen menettelyssä on kyse tarkoitukseen perustuvasta, vakavasta kilpailunrajoituksesta eli erityisen vahingollisesta kartellista. KKV on erikseen linjannut, että päätöksen kohteena oleva urheilutoiminta kuuluu kilpailuoikeuden soveltamisalaan, sillä SM-liigan ja liigaseurojen sopimus liittyy taloudelliseen toimintaan, eikä urheiluun liittyvien erityispiirteiden huomiointi päätöksessä tarkemmin osoitetusti muuta tätä arviota. SM-liigan ja liigaseurojen sopimuksessa ei ole myöskään kyse kilpailulain 2 §:n työmarkkinapoikkeuksen piiriin kuuluvasta asiasta, sillä se ei koske työehtosopimusoikeuden ydinalueeseen kuuluvia määräyksiä eikä se ole syntynyt työmarkkinaosapuolten välisten kollektiivisten neuvottelujen tuloksena.

KKV:n päätöksessä esittämät oikeudelliset johtopäätökset ovat Huhtamäen mukaan yhdenmukaisia Pelaajayhdistyksen asiassa alun alkaen esittämien näkemysten kanssa.

- Tässä asiassa eli ns. Jokerit-sopimuksen ilmeisessä lainvastaisuudessa ei ole ollut mitään epäselvää. Juridisesti kyse on vakavasta ja kilpailun kannalta erityisen vahingollisesta kartellista, josta Pelaajayhdistyksen jäsenet ovat kärsineet vuosien ajan. SM-liigan ja liigaseurojen menettelyä voi vain ihmetellä varsinkin, kun huomioidaan, että KKV:n päätöksessä todetulla tavalla näiden yhtiöiden edustavat ovat olleet tietoisia toimintansa lainvastaisuudesta. Tämä osoittaa suoranaista välinpitämättömyyttä vallitsevaa lainsäädäntöä kohtaan ja siitä on SM-liigan suunnalla päästävä eroon, Huhtamäki toteaa.

- KKV:n tutkinta on ollut valitettavan hidas prosessi mutta pidän kuitenkin tärkeänä, että KKV:n päätös on näin perusteellinen. Kaiken kaikkiaan KKV on tänään antamallaan päätöksellä vahvistanut painokkaasti perustellen sen kiistattoman tosiasian, että myös urheilussa on noudatettava vallitsevaa lainsäädäntöä, Huhtamäki lisää.

 

Mahdolliset lisätiedustelut:

 

Jarmo Saarela                                                                Matti Huhtamäki
Suomen Jääkiekkoilijat ry                                               Veljekset Huhtamäki Asianajotoimisto Oy
jarmo.saarela(at)sjry.fi                                                    matti(at)huhtamakibrothers.fi
puh. 040 546 5017                                                         puh. 040 865 2351


Takaisin uutisiin »
SJRY