Muoviset laidat lisäävät jääkiekkokaukaloiden turvallisuutta

Muoviset laidat lisäävät jääkiekkokaukaloiden turvallisuutta

Taklaustilanteet ovat olennainen osa ammattilaisjääkiekkoa. Viime vuosien aikana taklaustilanteista aiheutuvien loukkaantumisten määrä on ollut kasvussa.

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen tutkijat selvittivät tuoreessa tutkimuksessa, voiko jääkiekkokaukalon laitojen rakenteilla ja materiaaleilla vaikuttaa loukkaantumisten todennäköisyyteen laitojen iskunvaimennusominaisuuksien kautta. Mittaukset koostuivat kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa määritettiin laitataklausten fysiologiset ominaisuudet todellisissa pelitilanteissa; toisessa vaiheessa laitataklauksia simuloitiin laboratorio-olosuhteissa. Laboratoriossa laidoista mitattiin taklauksen aikaansaama huippuvoima sekä laidan siirtymä taklaustilanteessa ja näiden avulla laskettiin kaukalorakenteen jäykkyys.

Tutkimuksessa havaittiin, että eri laitojen iskunvaimennusominaisuudet erosivat toisistaan merkittävästi. Joustavimmasta laidasta, jossa yleisösuoja on muovinen ja tavanomaisessa kaksirunkoisessa, jossa suoja oli karkaistua lasia, mitatuissa törmäysvoimissa oli eroa enimmillään jopa hieman yli 25 %. Siirtymissä erot olivat myös huomattavia: joustavimman laidan siirtymät olivat suurimmillaan yli 130 % pidempiä kuin vertailulaidan. Joustavimman laidan havaittiin olevan jäykkyydeltään vain noin kolmanneksen tavanomaisen jäykkyydestä.

Tukitolpallisissa kaukaloissa metallisten tukitolppien iskunvaimennusominaisuudet olivat löysää muovista yleisösuojaa huomattavasti heikommat. Tolppaan kohdistuneen taklauksen huippuvoimat olivat suurimmillaan 70 % suuremmat kuin yleisösuojaan kohdistuneen vastaavanlaisen taklauksen huippuvoimat ja tolpat olivat jopa viisi kertaa yleisösuojia jäykempiä.

- Korvaamalla yleisesti käytetty karkaistu lasi muovisella yleisösuojalla saadaan pelaajaan laitataklauksissa kohdistuva törmäysvoima vaimenemaan huomattavasti, professori Janne Avela ja tutkija Piritta Poutiainen kertovat.

Kaukalon laidat, joissa on muovinen yleisösuoja sekä metallitolpat eivät kuitenkaan ole turvallinen vaihtoehto, koska jäykät metallitolpat voivat aiheuttaa taklaustilanteissa vakavia loukkaantumisia jäykkyytensä vuoksi, vaikka muovinen yleisösuoja olisikin joustava. Myös laitakorkeutta madaltamalla törmäysvoimat alenevat, koska tuolloin suurempi osa taklauksen aiheuttamasta törmäysvoimasta kohdistuu joustavaan yleisösuojaan.

- Turvakaukaloista ja niiden vaikutuksista on kuluneen kauden aikana puhuttu paljon. On hienoa, että asiaa on nyt myös tutkittu Suomessa. SM-liiga on omissa määräyksissään asettanut takarajaksi vuoden 2015, jolloin kaikissa liigahalleissa tulee siirtyä vähintään joustolaseihin, joka tällä hetkellä tarkoittaa käytännössä muovista materiaalia. Liiga tulee jatkossa tarkentamaan lisenssimääräyksiään, kunhan tutkimustieto lisääntyy, samoin kuin tuotekehitys edistyy. Jokaiselle liigaseuralle pelaajan turvallisuus ja hänen terveenä pysymisensä on luonnollisesti erittäin tärkeää, toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen Jääkiekon SM-liiga Oy:sta kertoo.

- Pelaajien turvallisuuden takaamiseksi joustaviin laitoihin siirtymisen on tapahduttava mahdollisimman nopeasti. Kyse on yksiselitteisesti työturvallisuuteen liittyvistä asioista, näin ollen työnantajien (tässä tapauksessa liigaseurojen) tulisi ryhtyä välittömästi toimiin turvakaukaloiden saamiseksi jokaiseen liigahalliin. Jääkiekossa tulee valitettavasti aina tapahtumaan loukkaantumisia. Joustavien laitojen ansiosta vakavista aivotärähdyksistä moni olisi lievempi ja todennäköisesti osa lievistä tapaturmista jäisi kokonaan pois, toteaa Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Jarmo Saarela.

- Jääkiekon tavoitteena on olla turvallinen vaikkakin vauhdikas ja fyysinen peli. Huipputasolla sekä varusteet että olosuhteet ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Kenttärakenteet ovat tärkeä osa tätä kehitystyötä. Pidän tärkeänä, että niiden suunnittelu suuntautuu myös selkeästi turvallisuutta lisäävään suuntaan. Vastuu itse pelitapahtumasta on kuitenkin vain ja ainoastaan pelaajilla, tuomarit puuttuvat vain jo toteutuneisiin tapahtumiin, varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff Suomen Jääkiekkoliitosta muistutti.

- Mestiksessä on Mestislisenssi, joka ohjaa seuroja joustolaidan käyttöön. Lisenssissä on siirtymäaika, joten seuroilla on hyvää aikaa tutustua parhaimpiin ja kustannuksiltaan järkeviin ratkaisuihin, Mestiksen kehitysjohtaja Arto Sirviö sanoo.

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopiston ja Raitasport Oy:n yhteistyönä ja sitä rahoitti Tekes.

Lisätietoja:
Professori Janne Avela, puh. 050 505 4654, janne.avela(at)jyu.fi
Toimitusjohtaja Tuomo Hyvärinen, puh. 0440-299 017, tuomo.hyvarinen(at)raitasport.com
Piritta Poutiainen, puh. 040 5600 340, piritta.p.poutiainen(at)student.jyu.fi

(Kuva: Laitataklaustilanteen simulointi laboratoriossa.)


Takaisin uutisiin »
SJRY