Oikeudellinen puhelinneuvonta

Oikeudellinen puhelinneuvonta

Pelaajayhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuna oikeudellisissa kysymyksissä Asianajotoimisto Bützow Oy:n tarjoamaa puhelinneuvontaa. Maksuton neuvonta koskee myös jäsenen kanssa samassa taloudessa olevia perheenjäseniä. Mikäli maksuton puhelinneuvonta johtaa toimeksiantoon, sopii jäsen ja asianajotoimiston edustaja jäsenen maksettavaksi tulevista kustannuksista.

Puhelinneuvonta koskee jäsenen yksityiselämään kuuluvia oikeudellisia asioita, mm. perintö- ja testamenttiasiat, perheoikeudelliset asiat kuten avioehtosopimukset, lahjat lapsille ja puolisolle, avioero, ositus, perintö- ja lahjaverotus, huoneenvuokra- ja asunto-osakeyhtiöasiat, asuntokaupat ja muut kiinteän ja irtaimen omaisuuden kaupat mukaan lukien kaupan virheet vahingonkorvausasiat ja pankkiasiat.

Työsuhdeasioissa (jääkiekko) pelaajaa kehotetaan kääntymään Pelaajayhdistyksen puoleen. Puhelineuvonta ei koske myöskään eläke-, vakuutus-, työttömyysturva tai muita yleiseen sosiaali-turvaan kuuluvia asioita.

Puhelinneuvonnan täsmällisen sisällön voit tarkistaa joukkueesi yhteyshenkilön ylläpitämästä info-mapista (SJRY-tiedotteet).

Asianajotoimisto Bützowin puhelinnumero on (09) 431 531, soittoaika yleisin työpäivin klo 10-16. Keskus yhdistää juristille. Ensi vaiheessa kehotamme ottamaan yhteyden joko Saara Raitalaan tai Mika Backmaniin.  Ennen kuin juristi alkaa hoitaa asiaa, hän varmistaa, että soittaja on Pelaajayhdistyksen jäsen.

Jarmo Saarela
toiminnanjohtaja


Takaisin uutisiin »
SJRY