Palkkaturva (tiedote pääosin Mestiksen pelaajille)

Palkkaturva (tiedote pääosin Mestiksen pelaajille)

Palkkaturvahakemus on jätettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saamisen erääntymisestä!

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälle maksamaan. Mikäli pelaajalla on saatavia seuraltaan (ja pelaaja haluaa varmistaa korvauksen saamisen), pitää palkkaturvahakemus toimittaa ELY-keskukseen kolmen kuukauden kuluessa saamisen erääntymisestä (palkanmaksupäivä). Esimerkiksi, jos henkilö X:n maaliskuun palkanmaksupäivä on ollut 15.3., pitää palkkaturvaa koskeva hakemus jättää viimeistään 15.6.

Palkkaturvana korvataan enintään 15.200 euroa (jos palkkasaatava on suurempi kuin 15.200 euroa, ei palkkaturva korvaa ylimenevää palkan osuutta).

Hakeminen ja hakemuksen käsittely

Palkkaturvaa haetaan lomakkeella, joita saa työ- ja elinkeinotoimistoista tai suomi.fi sivustolta. Saatavien selvittämiseksi palkkaturvahakemukseen on hyvä liittää jäljennökset mahdollisesta kirjallisesta työsopimuksesta, työtodistuksesta ja palkkakuitista.

Palkkaturva-asioita hoitaa (käsittelee) valtakunnallisena tehtävänä Uudenmaan ELY-keskus. Palkkaturvahakemuksen voi kuitenkin jättää mihin tahansa ELY-keskukseen. ELY-keskuslähettää palkkaturvahakemuksen tiedoksi työnantajalle/työnantajan konkurssipesälle sekä varaa tälle tilaisuuden lausunnon antamiseen hakemuksen johdosta.

Yksityiskohtaista lisätietoa saat ELY-keskuksen sivuilta.


Takaisin uutisiin »
SJRY