Pelaajayhdistys haluaa sarjajärjestelmät uusiksi

Pelaajayhdistys haluaa sarjajärjestelmät uusiksi

Pelaajayhdistys on huolestuneena seurannut julkista keskustelua liittyen Liigaan ja suomalaisen jääkiekon sarjajärjestelmiin. Samaan aikaan käymme neuvotteluita Liigan kanssa uudesta yleissopimuksesta, koska nykyinen sopimus umpeutuu huhtikuussa 2024.

Liiga kertoi omista ehdollisista päätöksistään 12.10.2023 liittyen uuden sarjajärjestelmän muutoksiin.

Pelaajayhdistys pitää lokakuussa ilmoitettua mallia riittämättömänä.

Pelaajayhdistyksen näkemyksen mukaan Suomeen pitää saada luotua kaksi elinvoimaista ammattilaissarjaa, joissa pelaa yhteensä 20–24 joukkuetta. Sarjojen toiminnan tulee olla kaikin puolin avointa ja syrjimätöntä.

Pelaajayhdistys näkee, että Liigan kansainvälistä kilpailukykyä, kiinnostavuutta ja kaupallista vetovoimaa parannetaan lisäämällä tervettä urheilullista kilpailua. Pelaajat ovat valmiita ottamaan vastaan urheilullisesti kovemman Liigan ja taistelemaan kovemmin siellä myös omista työpaikoistaan.

 

Olemme esittäneet kolmikantaisten ja yhdenvertaisten neuvottelujen aloittamista, jossa mukana ovat Pelaajayhdistys, Liiga ja Jääkiekkoliitto. Yksi taho ei voi päättää näin tärkeistä muutoksista, vaan päätöksiä tehdään yhdessä. Kaikkien kolmen tahon keskinäiset sopimukset on otettava huomioon, kun suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta kehitetään.

Ammattijääkiekon tärkeimmät työntekijät ovat pelaajat, ja heidän äänen täytyy vaikuttaa isoja uudistuksia tehtäessä. Pelaajayhdistys tuo Liigan ja Mestiksen pelaajien äänen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Pelaajayhdistys haluaa katsoa suomalaisen jääkiekon kokonaisetua, eikä Pelaajayhdistyksen tarvitse miettiä yksittäisen seuran etua. Tästäkin syystä roolimme on tärkeä, kun uudistuksia tehdään. 

Julkisessa keskustelussa on noussut esiin epäilyjä nykyisen järjestelmän mahdollisesta kilpailulain vastaisuudesta, jota Pelaajayhdistys on omalta osaltaan selvittänyt asiantuntijoiden kanssa. Näemme nyt ensiarvoisen tärkeänä, että ryhdymme pikaisesti toimiin sellaisen sarjajärjestelmän luomiseksi, joka ei jätä mitään epäilyksiä toiminnan laillisuudesta. Jos tähän ei yhteistyössä päästä, on Pelaajayhdistyksen ryhdyttävä oikeudellisiin toimiin.

 

Lisätietoja medialle:
Teemu Ramstedt 050 454 8887
teemu.ramstedt@sjry.fi


Takaisin uutisiin »
SJRY