Pelaajayhdistys vaatii Liigan sisäisen siirtorajan palauttamista ennalleen

Pelaajayhdistys vaatii Liigan sisäisen siirtorajan palauttamista ennalleen

Liigahallitus teki huhtikuussa 2023 päätöksen aikaistaa Liigan sisäistä siirtorajaa 15. helmikuusta tammikuun viimeiseen päivään. Päätös oli tehty Liigan ja Pelaajayhdistyksen yleissopimuksen vastaisesti kuulematta Pelaajayhdistyksen mielipidettä.

Pelaajayhdistys vaati Liigan hallitukselta sisäisen siirtorajan palauttamista alkuperäiseen 15.2. jo kuluvalle kaudelle, sillä Liiga on päätöstä tehdessään rikkonut osapuolten välistä yleissopimusta. Saamamme tiedon mukaan liigahallitus ei Pelaajayhdistyksen vaatimuksesta ja sopimusrikkeestä huolimatta mitätöinyt aiempaa päätöstään. 

Pelaajayhdistys näkee Liigan hallituksen käytöksen selkeänä sopimusrikkomuksena ja vakavana loukkauksena haluttua yhteistyökulttuuria kohtaan.

– Odotimme, että Liiga olisi myöntänyt rikkoneensa sopimusta ja mitätöivän aikaisemman päätöksensä. Nyt tästä jää sellainen maku, että sopimukset ovat vain sopimuksia, mutta mehän tehdään niin kuin meitä huvittaa, Pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt toteaa.

– Emme me tällaista voi vain seurata sivusta. Meillä on tärkeitä töitä yhdessä tehtävänä ja haluamme takeet siitä, että Liiga ei voi tällaista toimintatapaa jatkaa, Ramstedt sanoo.

Pelaajayhdistyksen oikeudellisen neuvonantajan Matti Huhtamäen näkemyksen mukaan tammikuun loppuun asetetulla siirtorajalla rikotaan työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyvää EU-lainsäädäntöä. Näin paljon ennen pudotuspelien alkamista päättyvä oikeus siirtyä seurasta toiseen ei ole perusteltavissa puhtaasti urheilullisesta näkökulmasta.

Kansainvälinen siirtoraja (15.2.) kuvastaa vallitsevan EU-lainsäädännön ja siihen liittyvän oikeuskäytännön perusteella luotua urheilullisesti perusteltua ja siten laillista siirtorajoitusta. Tästä ja yleissopimuksessa nimenomaisesti sovituista ehdoista johtuen tämä sama siirtoraja (15.2.) tulee Huhtamäen mukaan palauttaa myös Liigan sisäisiin siirtoihin.
 

Lisätietoja:
Teemu Ramstedt, 050 454 8887


Takaisin uutisiin »
SJRY