SJRY vaatii ulkopuolisen selvityksen Lauri Korpikosken tilanteesta

SJRY vaatii ulkopuolisen selvityksen Lauri Korpikosken tilanteesta

HC TPS Turku Oy (”TPS”) julkaisi tiistaina 12.10.2021 tiedotteen Lauri Korpikosken sairausloman päättymisestä. Suomen Jääkiekkoilijat ry (”SJRY”) katsoo, että tiedotteesta saa täysin väärän kuvan sairauslomaa edeltävistä ja sen aikaisista tapahtumista.

TPS:n tiedotteen mukaan se olisi tehnyt työpaikkasyrjintäasiassa perusteellisen selvityksen käyttäen apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Kyseinen ”ulkopuolinen asiantuntija” on kuitenkin paljastunut seuran omaksi asiamieheksi. SJRY ei pidä selvitystä ulkopuolisena selvityksenä, koska sen laadinnassa on käytetty yhtiön omaa asiamiestä, joka toimii työnantajan edustajana.

SJRY ei pidä selvitystä objektiivisena tai uskottavana. Kyseessä on puhtaasti työnantajan sanelema ja virheellinen kuvaus tapahtumista, eikä riippumaton tutkimus siitä, mitä oikeasti on tapahtunut.

TPS:n tiedotteen mukaan se olisi kuullut selvityksen yhteydessä asianosaisia ja pelaajia. SJRY on ollut yhteydessä useaan pelaajaan asian tiimoilta. Tosiasiallisesti selvityksessä ei ole kuultu ainakaan Korpikoskea ja muita viimeisen vuoden aikaisiin tapahtumiin liittyviä pelaajia.

SJRY:n pelaajilta saamat tiedot tapahtumista poikkeavat merkittäviltä osin siitä, mitä TPS on antanut ymmärtää. Yksikään SJRY:n kuulema pelaaja ei ole vahvistanut tapahtumien menneen TPS:n kertoman mukaisesti, vaan syrjintä ja kiusaaminen on ollut ilmeistä.

Myös TPS:n tiedotteessa annetut tiedot Korpikosken kuntoutumisesta ovat selvästi vääriä.

SJRY toivoo TPS:n vastuuhenkilöiltä ja Jääkiekon SM-liiga Oy:ltä (”SM-liiga”) suoraselkäisyyttä, rehellisyyttä ja riippumatonta tutkintaa tapahtumien kulusta sekä ennen kaikkea tutkinnan avoimuutta.

Työsyrjinnällä on valitettavan pitkät perinteet jääkiekon pääsarjassa. SJRY:llä on nollatoleranssi työsyrjinnän suhteen, ja tulemme puuttumaan voimakkaasti kaikkiin tietoomme tuotuihin syrjintätapauksiin ja -epäilyihin.

SJRY edellyttää ja olettaa SM-liigan tuomitsevan yhteiskunnassamme kaikenlaisen syrjinnän, myös työsyrjinnän. SJRY edellyttää SM-liigan selvittävän perusteellisesti lajin ja sarjan mainetta mustaavien TPS:n vastuuhenkilöiden toiminnan.

SJRY puolustaa kaikkien jäseniensä oikeutta työskennellä ilman syrjintää ja kiusaamista.


Takaisin uutisiin »
SJRY