Urheilijarahasto (jääkiekko) - sijoituspolitiikka

Urheilijarahasto (jääkiekko) - sijoituspolitiikka

Viittaamme viime päivien tietoihin, joiden mukaan Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön varoja (hiihtäjien ja muiden talvilajien urheilijoiden rahoja) on lainattu Hiihtoliitolle.

Haluamme yksiselitteisesti tuoda julki, että vastaavanlainen toiminta ei Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiössä (Urheilijarahasto) ole mahdollista.

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön varallisuus on yli 10-vuotisen toimintahistoriansa aikana aina ollut 100 prosenttisesti sijoitettuna julkisesti noteerattaviin arvopapereihin, joita ovat mm. osakkeet, korkoinstrumentit ja sijoitusrahastot.

Säätiön hallitus määrittelee yksityiskohtaisesti Urheilijarahaston sijoituspolitiikan ja sijoitusrajoitteet. Sijoitusrajoitteet on laadittu siten, että ne pakottavat toteuttamaan sijoitustoiminnassa jatkuvasti hyvää hajautusta eri omaisuusluokkien välillä, joka on tärkeä osa Urheilijarahaston riskienhallintaa. Itsestään selvää on, että sijoitusrajoitteiden mukaan varoja ei ole mahdollista lainata yksityishenkilöille, lajiliitoille, muille vastaaville etujärjestöille tai yhdistyksille.

Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiö

Jarmo Saarela
Asiamies


Takaisin uutisiin »
SJRY